BOOKS & MORE

Books, e-books, and audiobooks by Birgit Berg are available in English and Dutch.

Boeken, e-boeken en luisterboeken van Birgit Berg zijn verkrijgbaar in het Engels en Nederlands.

Magia Trilogy • English

“Birgit Berg is a master storyteller. She sets a sincere Dutch style in a world dominated by American and English authors. Sometimes raw, sometimes moving, but always authentic. The ‘Magia Trilogy’ is smoothly and pictorially written and has an original storyline with unexpected twists and turns, sucking the reader into Syribil’s world and making the trilogy a breathless read.” 

Ekvilibro ~ E-book #3

Available 2024

Magia Trilogie ~ Collection

Available 2024

Magia Trilogie • Nederlands

Birgit Berg is een meesterverteller. Ze zet een oprechte Nederlandse stijl neer in een wereld die wordt beheerst door Amerikaanse en Engelse auteurs. Soms rauw, soms ontroerend, maar altijd authentiek. De ‘Magia Trilogie’ is vlot en beeldend geschreven en heeft een originele verhaallijn met onverwachte wendingen waardoor de lezer in de wereld van Syribil wordt gezogen en ademloos de trilogie uitleest.

Reviews • English

RECENSIES • NEDERLANDS