BIRGIT BERG

Books & more...

MAGIA TRILOGY

Omnibus

In the ‘Magia Trilogy’, Berg manages to use an intense writing style to create an epic story around the girl Syribil, her patron Jhon of the Guild, and the Nhir elite soldier Ri’shana Surilei.

Their quest is a psychological journey of discovery through a world where fear, chaos and darkness rule. In doing so, Berg goes beyond the struggle between good and evil. Read more…

In de ‘Magia Trilogie’ slaagt Berg erin met een intense schrijfstijl een episch verhaal te creëren rondom het meisje Syribil, haar beschermheer Jhon van het Gilde, en de Nhirse elitesoldaat Ri’shana Surilei.

Hun zoektocht is een psychologische ontdekkingsreis door een wereld waarin angst, chaos en duisternis de overhand hebben. Daarmee gaat Berg verder dan de strijd tussen goed en kwaad. Lees meer…

"Rather than a classic black-and-white fantasy saga, Magia Trilogy is an adventure-fuelled self-discovery for the main characters. At times, the author uses a somewhat raw style you don't often see in fantasy. For fantasy lovers aged about 16 and above."
-----
"Eerder dan een klassieke zwart-wit fantasysage is de Magia Trilogie voor de hoofdpersonages een met avonturen gespekte zelfontdekking. De auteur gebruikt een ietwat rauwe stijl die je niet vaak ziet in fantasy. Voor fantasyliefhebbers vanaf ca. 16 jaar en ouder."

ABOUT BIRGIT

Birgit Berg

Fantasy Author | Story teller | Maine Coon lover

The Dutch fantasy author Birgit Berg writes for adults and young adults. Berg’s writing style is clear and smooth, combined with a somewhat raw style you don’t often see in fantasy.

Berg allows you to fully enjoy well-developed characters, with feelings and desires of their own. She gives you characters of flesh and blood. If you like smoothly written high fantasy and action, Berg will definitely get you there.

De Nederlandse fantasyauteur Birgit Berg schrijft voor volwassenen en jongvolwassenen. De schrijfstijl van Berg is helder en vlot, gecombineerd met een ietwat rauwe stijl die je niet vaak ziet in fantasy.

Berg laat je met volle teugen genieten van goed opgebouwde karakters, met eigen gevoelens en verlangens. Ze geeft je personages van vlees en bloed. Als je van vlot geschreven high fantasy houdt en dol bent op actie, kom je bij Berg zeker aan je trekken.

BirgitBerg-fantasy-author-1000

NEWS